Why Science?

Genom vetenskap kan företag undvika kostsamma misstag och göra mer kostnadseffektiva beslut, när de vill nå sin marknad och påverka kundernas efterfrågan. Jag blev intervjuad av Kjell A Nordström om vad mönstren om hur kunder agerar får för konsekvenser för företags marknadsstrategi.

Det är skillnad på vad kunder säger och vad de gör och det är skillnad på att behålla sina viktigaste kunder och att få fler kunder att handla från dig oftare. Vilket underlag använder du för dina beslut och är du medveten om skillnaden?