Why Science?

Genom vetenskap kan företag undvika kostsamma misstag och göra mer kostnadseffektiva beslut, när de vill nå sin marknad och påverka kundernas efterfrågan. Jag blev intervjuad av Kjell A Nordström om vad mönstren om hur kunder agerar får för konsekvenser för företags marknadsstrategi.